Η AS COMPANY S.A. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ “ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”

Home / Ευχαριστίες / Η AS COMPANY S.A. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ “ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας στην AS COMPANY. για την ανιδιοτελή στήριξη του συλλόγου μας μέσα από την προσφορά σε παιχνίδια, τα οποία προορίζονται για τα παιδιά  του Συλλόγου μας.

Η προσφορά αυτή συμβάλει στη βιωσιμότητα των δράσεων μας και καθιστά δυνατές τις προσπάθειες μας.