Το Παιδί και Δημιουργία στηρίζει PRAXIS!

Home / Δελτία Τύπου / Το Παιδί και Δημιουργία στηρίζει PRAXIS!

Σε μια προσωπική πρωτοβουλία της Προέδρου του συλλόγου Παναγιώτα Βασιλοπούλου συγκεντρώθηκαν φάρμακα τα οποία  διατέθηκαν στην PRAKSIS για το σημαντικό έργο που προσφέρουν.
Το έργο και της δράσεις της PRAKSIS θα τα βρείτε https://www.praksis.gr/el/.
Παρατίθεται η ευχαριστήρια επιστολή της PRAKSIS προς την Πρόεδρο του Συλλόγου.