Το Παιδί και Δημιουργία στηρίζει την PRAXIS!

Home / Δελτία Τύπου / Το Παιδί και Δημιουργία στηρίζει την PRAXIS!

Για ακόμα μία φορά τα μέλη του Συλλόγου συγκέντρωσαν φάρμακα τα οποία και διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών της PRAKSIS.
Το έργο και της δράσεις της PRAKSIS θα τα βρείτε https://www.praksis.gr/el/.
Παρατίθεται η ευχαριστήρια επιστολή της PRAKSIS προς την Πρόεδρο του Συλλόγου.