Εθελοντισμός

Γίνε εθελοντής:
Η προσφορά σου είναι σημαντική

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος , είναι στάση ζωής που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Τέχνες

Η ικανότητα του ανθρώπου να αποκρυσταλλώνει τα συναισθήματα του σε καλλιτεχνικές μορφές. Η εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να αποκαλύπτει το ωραίο να εξευγενίζει τη ζωή του, να εξωτερικεύει τις ιδέες του και να εκφράζει τον εαυτό του και την εποχή του.

Δωρεά

Η δωρεά είναι μια πράξη  κοινωνικής αλληλεγγύης, ευαισθησίας και συμπαράστασης σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

Είναι ωραίο να εισπράττεις ,αλλά πιο σημαντικό να δίνεις

Η Φιλοσοφία μας

Είναι η επιδίωξη προστασίας της τέχνης, της λαϊκής παράδοσης, και του τοπικού ελληνικού χρώματος καθώς και η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης η οποία αποβλέπει σε μια ελεύθερη ανεξάρτητη καλλιτεχνική πρόοδο.

Οι Στοχοι μας

• Η δημιουργία ‘’Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης’’ σε όλη την Ελλάδα
• Η διάδοση της Τέχνης και του Πολιτισμού
• Η συνεχής ενημέρωση για την σημασία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Φωτογραφιες

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΩΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ  ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

TA NEA ΜΑΣ